SWESPEN:s stipendier

Tyvärr har vi ESPEN/SWESPEN stipendium för tillfället för vi saknar budget till detta. Vi planera att återupptar detta när vi har varvad ny budget till detta.

 

Varje år utses en vinnare av ESPEN/SWESPEN Award. Detta är ett resestipendium som tilldelas det svenska bidrag som erhåller högst poäng av de reviewers som bedömer abstract som skickats till ESPEN:s årliga kongress. Priset är 15.000 kronor och skall användas för resa till kongress inom ämnesområdet eller för relevant studiebesök. Medlen skall sättas in på ett forskningskonto. Stippendiet skall användas inom 18 månader från mottagandet.

tidigare vinnare

2019 - Ola Wallengren

2018 - John-Peter Ganda Mall

2017 - John Thörling

2016 - Catarina Lindqvist

2015 - Anette Lundqvist

2014 - Britt-Marie Iresjö

2013 - Johanna Sundin

2012 - Christina Blixt

2011 - Yvonne Freund Levin

2010 - Anna Witasp

2009 - Lars Ellegård

2008 - Jonatan Hausel

2007 - Inger Vedin

2006 - Björn Lindgren

2005 - Agneta Berg

2004 - Katarina Fredriksson

2003 - Jonas Nygren

2002 - Mattias Soop

2001 - Olav Rooyackers