KURSER

Här ska vi lägga länkar till relevanta nutritionsutbildningar på nättet.


Undernäring Trycksår Fall

Denna kurs handlar om att förebygga undernäring, trycksår och fall och tar cirka 15-20 minuter att genomföra. Kursen vänder sig till all hälso- och sjukvårdspersonal, oavsett profession och huvudman, och kan med fördel användas för introduktion av nyanställda eller för att uppdatera sina kunskaper.

https://lartorget.sll.se/extern/activities/onlinecoursedetails_ext.aspx?inapp=1&courseid=6710


Måltider på sjukhus 

Kursen vänder sig till alla medarbetare som jobbar med, eller har intresse av, patienternas måltider på sjukhus.

Utbildningen innehåller bland annat:

·       Måltidskunskap

·       Enkel näringslära

·       Allergi och intoleranser

·       Mat vid diabetes

·       Livsmedelshygien

Kursen tar cirka 30 - 40 minuter att gå igenom. Du behöver inte göra hela kursen på en gång.

https://lartorget.sll.se/extern/activities/onlinecoursedetails_ext.aspx?inapp=1&courseid=6604


Kunskapsguiden.se

är en webbplats som samlar kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer. Här hittar du som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården stöd och vägledning för dig och din verksamhet

 

Kunskapsguiden föreslås vara en grundläggande utbildning för all omsorgspersonal, dvs främst vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor.

 

Nutrition och äldre

https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/aldre/mat-och-naring-for-aldre-personer/

https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/aldre/undernaring-hos-aldre-personer/

 

där hänvisas bland annat till regions Skånes;

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/webb/att-forebygga-trycksar-undernaring-och-fall-i-slutenvarden

och en rad andra relevanta publikationer

https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/aldre/undernaring-hos-aldre-personer/publikationer/

https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/aldre/mat-och-naring-for-aldre-personer/publikationer/

 

Ungefär samma information hittar man även på Socialstyrelsens site ”Samlat stöd för patientsäkerhet”

https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker-och-vardskador/vardskador/undernaring/minska-risken-for-undernaring/

 

Vårdhandboken har även ett avsnitt om nutrition

https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/nutrition/nutrition/oversikt/


ESPEN (www.espen.org)

har mycket utbildning:

 

LLL (life long learning) program: https://www.espen.org/education/lll-programme

 

Blue book: https://www.espen.org/education/espen-blue-book