Undernäring är ett vanligt problem inom hälso- och sjukvård, främst bland personer över 65 år. Olika sjukdomstillstånd innebär förlust av aptit, minskad vikt och försämrad muskelfunktion. Undernäring försvårar återhämtning och sårläkning och kan bidra till dödsfall. Då risken för sjukdom ökar med stigande ålder utgör också äldre personer den största riskgruppen för undernäring. 

Kunskap finns om hur tillståndet ska upptäckas, diagnostiseras och behandlas, men rutiner för hur det ska gå till i praktiken behöver spridas bättre inom svensk hälso- och sjukvård och äldreomsorg. 

Veckans mål är att uppmärksamma betydelsen av att alla patienter och omsorgstagare får god och säker nutritionsvård. 

 

 Riskbedömning görs 

 Risk för undernäring utreds 

 Diagnos för undernäring dokumenteras 

 Behandling följs upp och utvärderas 

 

SWESPEN (The Swedish Society for Clinical Nutrition and Metabolism) arbetar för att utveckla och förbättra nutrition för patienter i sjukvård och individer i omsorg, och att uppmuntra och stödja utbildning och utveckling i klinisk nutrition. 

SWESPEN deltar i en internationell Malnutrition Awareness Week, ledd av den europeiska organisationen Optimal Nutrition Care for All (ONCA) som arbetar för att bekämpa undernäring i Europa. Veckans aktiviteter har fokus på att öka medvetenheten om undernäring, uttorkning och hur detta ska förebyggas hos patienter på sjukhus, men också hos äldre sköra personer i kommunal äldreomsorg. 


faktsheet GLIM och DRM (sjukdomrelaterad undernäring)

Ladda ner faktsheet och använd dom mycket

Download
ESPEN factsheet_GLIM_swedish_v3 (1)[41].
Adobe Acrobat Document 380.2 KB
Download
ESPEN-Fact-Sheet-Disease-Related-Malnutr
Adobe Acrobat Document 412.8 KB


INFOfilmer om malnutrition på svenskaLäs Debat artikel


eller follow espen linked in on malnutrition