Bli medlem


 

Vi har nu 2 olika medlemskap. Mer information här nere. Registrera här.

 

1)      SWESPEN/ESPEN medlemskap

     Med den här medlemskap få du bästa av allt; du få medlemskap i ESPEN (https://www.espen.org/join-espen-as-a-member/join-espen) med alla fördelar och ett automatiskt medlemskap i SWESPEN med alla fördelar.

 

ESPEN medlemskap fördel:

 • Reducerad avgift till ESPEN årlig kongress och workshops
 • Tillgång till ESPENs 3 tidskrifter (Clin Nutr; Clin Nutr ESPEN; Clin Nutr Experimental)
 • Tillgång till stort utbildningsprogram (LLL).
 • Tillgång till forskningsbidrag och resestipendium

 

SWESPEN medlemskap fördel:

 • Du påverka klinisk nutrition strategier i Sverige. Har vi flera medlemmar då har vi mer inflytande på olika myndigheten som reglera klinisk nutrition strategier i Sverige
 • Tillgång till online föreläsningar av världens främste experter i klinisk nutrition (kommer snart)
 • Tillgång till forskningsstipendier (i framtiden)

 

Kostnader för SWESPEN/ESPEN medlemskap:

 • Vanlig medlem: 900 SEK
 • Junior (>35 år) eller senior (>65 år) medlem: 400 SEK

 

2)      SWESPEN medlemskap

 Med den här medlemskap har man bara ett medlemskap i SWESPEN och INTE i ESPEN.

 

SWESPEN medlemskap fördel:

 • Du påverka klinisk nutrition strategier i Sverige. Har vi flera medlemmar då har vi mer inflytande på olika myndigheten som reglera klinisk nutrition strategier i Sverige.
 • Tillgång till online föreläsningar av världens främste experter i klinisk nutrition (kommer snart)
 • Tillgång till forskningsstipendier (i framtiden)

 

Kostnader för SWESPEN medlemskap:

 • Vanlig medlem: 400 SEK
 • Junior (>35 år) eller senior (>65 år) medlem: 200 SEK
 • Samtidigt medlemskap i en av SWESPENS systerföreningar (Svensk Förening för Klinisk Nutrition (SFKN), Svensk Sjuksköterskeförening eller Dietisternas Riksförbund (DRF)): 200 SEK

Medlemsavgiften sätts in på bankgiro 392-5716 eller till Swish-nummer 1234955811. Ange namn, adress för tidningsutskicket samt e-postadress.