Nyheter

2016-05-09 Resestipendier till ESPEN i Köpenhamn
SWESPEN utlyser resestipendier till ESPEN 2016 i Köpenhamn ansökan senast 3 juni. 1) Fyra resestipendier á 8000 kr för läkare, sjuksköterska, dietist och forskare. För att söka dessa stipendier ska man vara medlem i SWESPEN. 2) Tre resestipendier á 8000 kr för personer under 30 år. Om beviljad stipendiat inte är medlem i SWESPEN kommer medlemsavgift för personer under 30 år dvs 250 kronor dras från stipendiesumman. Ett accepterat abstrakt till ESPEN-kongressen är inget krav men personer med accepterade abstrakt kommer att prioriteras. En skriftlig ansökan innehållande motivering till varför stipendium söks (maximalt en A4-sida) och insänt abstrakt till ESPEN om detta finns sänds till sekreteraren i SWESPEN Ann Ödlund Olin ann.odlund.olin@ki.se senast den 3 juni.

2016-03-15 Nutritionsdagen 17 maj 2016
Nutritionsdagen 2016 äger rum den 17 maj i Stockholm på Karolinska Institutet, lokal Jacob Berzelius-Adam. Se bifogat program. Anmälan senast den 12 maj. Se program. Abstrakt för presentation sänds senast den 12 maj till Ann Ödlund Olin, ann.odlund.olin@ki.se Läs mer

2016-02-24 Symposium Gut microbiota in helath and disese- from concept to evidence 17 mars 2016
Svenska nationalkommittén för nutrition och livsmedelskunskap inbjuder till symposium den 17 mars 2016 i Stockholm. Sista anmälningsdag 2 mars. Se program och ytterligare information www.kva.se/gutmicrobiota Läs mer


Nyhetsarkiv

SWESPEN

SWESPEN är en svensk tvärprofessionell förening för främjande av klinisk nutrition och metabol forskning. Målsättningen är att utveckla och förbättra näringsvården för patienter i sjukvård och individer i omsorg. Ett ytterligare mål är att uppmuntra och stödja utbildning och utveckling kring klinisk nutrition.

SWESPEN är en del av ESPEN – European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. Ett medlemskap i SWESPEN ger även medlemskap i ESPEN.

Inom ramen för SWESPEN samarbetar föreningarna Dietisternas Riksförbund, Nutritionsnätet för sjuksköterskor och Svensk Förening för Klinisk Nutrition.

SWESPEN ordnar nationella aktiviteter och medverkar i utarbetande av vårdrutiner inom näringsbehandling.